بازرسی عملیاتی فن های محوری

2022-04-08

وقتی کهفن محوریدر حال اجرا است، عمدتاً جریان موتور را کنترل می کند. جریان نه تنها نشانگر بار فن است، بلکه پیش بینی برخی تغییرات غیرعادی است. علاوه بر این، لازم است مکرر بررسی شود که آیا لرزش موتور و فن طبیعی است و آیا اصطکاک یا صدای غیر طبیعی وجود دارد یا خیر. برای فن هایی که به صورت موازی کار می کنند، بررسی کنید که آیا فن ها در حالت افزایش کار هستند یا خیر. در حالت عادی، در صورت مواجهه با شرایط زیر باید فوراً متوقف شود:

1فن جریان محوریارتعاش قوی یا صدای خراش ایجاد می کند.
2. جریان موتور ناگهان افزایش می یابد و از جریان نامی موتور فراتر می رود.
3. دمای بلبرینگ موتور به شدت افزایش می یابد.
  • Whatsapp
  • Email
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy