ترکیب فن جریان محوری

2022-03-08

فن جریان محوری عمدتاً از 1 هاب تشکیل شده است. 2-تیغه؛ 3-شفت; 4-پوشش؛ 5-کلکتور هوا; بدنه 6-رایانه; 7-یکسو کننده; 8 دیفیوزر.و ترکیب ورودی هوا و پروانه. ورودی هوا از یک جمع کننده هوا و یک بدنه جریانی تشکیل شده است و پروانه از یک توپی 1 و یک تیغه 2 تشکیل شده است. پروانه با شفت 3 ثابت می شود تا روتور را تشکیل دهد. هنگامی که موتور پروانه فن را به چرخش در می آورد، جریان هوای نسبی از طریق هر تیغه وجود دارد.
  • Whatsapp
  • Email
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy